§

Verksamheten

Advokatfirman Lennart Johansson AB i Falkenberg grundades 1987 av advokaten Lennart Johansson, som efter nära ett decennium som bankjurist på Falkenbergs sparbank skaffat sig en klientkrets bland såväl privatpersoner som kommunens småföretagare. Några av de klienter som anlitade Lennart Johansson som bankjurist har följt honom genom åren och är idag klienter på advokatbyrån. Sedan starten av advokatverksamheten har även brottmål varit en väsentlig del av verksamheten.

Advokatbyrån har idag en verksam jurist och en sekreterare. Verksamheten består av allmän praktik. Vi är godkända att anlitas såväl vad avser allmän rättshjälp som försäkringsbolagens rättskydd och medverkar vid förmedling av dessa.

Advokatbyrån betjänar förutom privatpersoner även små företag.

Verksamheten består dock idag huvudsakligen av uppdrag som offentliga försvarare och uppdrag som målsägandebiträde.

Företagen bistår vi med kontraktsskrivning i samband med överlåtelser, upprättande av kompanjonavtal, aktieägaravtal, distributionsavtal etc. Nära samarbete med på orten etablerade revisionsbyråer tillförsäkrar att även skattefrågorna blir beaktade.