§

Våra kontor

Vi har kontor såväl i Falkenberg som i Halmstad med centrala lägen. Vi har kontorsgemenskap med Advokatbyrån Jane Wennergren AB som bedriver egen verksamhet i lokalerna.


Falkenberg

Sedan 1999 bedriver vi vår verksamhet i egen fastighet på Skolgatan som är belägen i gamla stan i Falkenberg. Fastigheten är ursprungligen uppförd på 1860-talet och har under åren inhyst olika hantverk. I samband med att advokatfirman övertog fastigheten gjordes en omfattande renovering varvid fastigheten försågs med moderna lokaler men i tidsenlig stil.

Besöksadress:

Skolgatan 11
311 31 Falkenberg

Halmstad

Sedan oktober 2013 finns vi även i förhyrda lokaler på Storgatan i Halmstad.

Besöksadress:

Storgatan 24
302 43 Halmstad