§

Personal

Lennart Johansson

Advokat

Lennart Johansson avlade sin juris kandidatexamen 1975 vid Lunds universitet. Efter åtta år som bankjurist på Falkenbergs sparbank sadlade han om och övergick till advokatverksamhet. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1987 och driver sedan samma år egen verksamhet

Arbetar gärna med brottmål som endera offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Andra ämnesområden som förekommer är svensk affärsjuridik och fastighetsrätt.

Kontakt: lennart@diagonalen.com

Katy Johansson

Sekreterare & Ekonomiansvarig

Katy Johansson är alltsedan starten advokatfirmans sekreterare. Hon är ekonomiansvarig på företaget och har själv avlagt den s.k. proppen i juridik. Innan anställningen på advokatfirman arbetade Katy Johansson som läkarsekreterare under ett antal år.

Kontakt: katy@diagonalen.com